Uczelniana Komisja Wyborcza informuje, że rektorem Uniwersytetu Opolskiego na kadencję trwającą od 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2024 roku został po raz drugi prof. r. hab. Marek Masnyk. Kolegium elektorów głosowało 7 maja 2020 r., a spotkanie odbyło się w formie elektronicznej. W głosowaniu wzięło udział 95 osób ze 100 uprawnionych, w tym 90 osób zagłosowało „za”, trzy osoby były “przeciw”,  a dwie wstrzymały się od głosu.

Doświadczenie i kompetencje to dwie kluczowe cechy, które powinien posiadać rektor uniwersytetu. Profesor Marek Masnyk jest z wykształcenia historykiem, jego zawodowe i naukowe życie od 45 lat  jest związane z Opolem. W trakcie swojej dotychczasowej pracy zawodowej pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji (prodziekana, dziekana, prorektora i rektora). W programie wyborczym „Uniwersytet to MY” prof. Masnyk mówił, że 

Uniwersytet to trzy obszary oddziaływania: nauka, dydaktyka oraz szeroko rozumiane otoczenie, w którym funkcjonuje (miasto, region). W deklaracji programowej sformułowałem, że chcemy wspólnie budować Uniwersytet Opolski, jako prężny ośrodek akademicki w mieście i regionie, który z powodzeniem może konkurować z uczelniami w kraju. Chcemy, żeby nasz Uniwersytet Opolski stał się nie tylko uniwersytetem „zbudowanym z marzeń”, przy „odrobinie sprytu”, ale uniwersytetem, z którego będziemy dumni. Osiągnięcie celu, który sobie wyznaczamy, wymaga – jak się rzekło – pracy zespołowej i partycypacyjnego modelu zarządzania. Uniwersytet Opolski wciąż jest in statu nascendi, ale ogólną jego zasadą musi stać się prymat jakości nad ilością, naszą dewizą powinno być kształcenie najlepszych przez najlepszych.  

Dodatkowo zapowiedział m.in. prace nad osiągnięciem minimum kat. B+ i A, od których zależy pozycja naukowa uczelni, w co najmniej sześciu dyscyplinach, politykę kształcenia dopasowaną do potrzeb rynku pracy, powołanie Forum Biznesu w celu lepszej współpracy uniwersytetu z gospodarką. Mówił również o wprowadzeniu nowego dodatku motywującego dla pracowników za wysoko punktowane publikacje, ale jednocześnie redukcję tzw. kominów przynajmniej o 1,4 mln zł, które będzie można przeznaczyć na stypendia. Zamierza utrzymać na dotychczasowym poziomie budżet samorządu studenckiego, podtrzymać wsparcie dla sportu akademickiego, studenckiego ruchu naukowego inicjatyw społecznych i kulturalnych, zachować partycypacyjny modelu zarządzania sferą życia akademickiego, w myśl zasady „Nic o Was, bez Was”.  

Całą relację ze spotkania przedstawiającego prof. Marka Masnyka jako kandydata na nową kadencję rektora można zobaczyć tutaj

Ewelina Jaglo                                                                                                                                                                                                Fot.: uni.opole.pl