W Narodowym Kongresie Nauki (19-20 września) brało udział ponad 2 tysiące osób związanych ze środowiskiem akademickim. W Krakowie nie zabrakło oczywiście delegacji z Uniwersytetu Opolskiego.

JM rektor Uniwersytetu Opolskiego, prof. Marek Masnyk, oraz prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Izabella Pisarek, prof UO, byli obecni podczas Narodowego Kongresu Nauki, gdzie minister Jarosław Gowin przedstawił projekt ustawy o szkolnictwie wyższym (obszerna relacja TUTAJ).

powiedział prof. Marek Masnyk.

Rektor Uniwersytetu Opolskiego pozytywnie wypowiada się na temat tzw. “konstytucji dla nauki”, choć jak sam przyznaje projekt ustawy może jeszcze ulec zmianom, a sam proces wdrażania potrwa aż dziewięć lat.


Podczas NKN w Krakowie pojawiły się również dyskusje na temat kształcenia nauczycieli. Nikt nie ma wątpliwości, że kadra dydaktyczna musi być bardzo dobrze przygotowana, aby kształcić nowych nauczycieli. Z tego względu zaproponowano 5-letnie jednolite studia magisterskie dla przyszłych pedagogów. Prof. Izabella Pisarek  przyznaje, że obecnie uczelnie proponują zbyt mało godzin przygotowania praktycznego, co zdecydowanie trzeba zmienić.


Pani prorektor ds. kształcenia i studentów, prof. Izabella Pisarek, odpowiedziała też na pytanie, jaki profil absolwenta stworzy nowa ustawa szkolnictwa wyższego.


Ustawa po przejściu ścieżki legislacyjnej powinna wejść w życie 1 stycznia 2018 roku i zacznie obowiązywać od 1 października 2018 roku.

Paulina Kurtyka
fot.: Kamila Chrzanowska