Próba połączenia Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej z Uniwersytetem Opolskim trwa od pięciu lat i już w najbliższym roku akademickim będziemy świadkami wpływu konsolidacji na życie tych dwóch uczelni. Jednak co to tej pory wiadomo na ten temat? 

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu to jedyna w kraju wyższa szkoła zawodowa tylko o profilu medycznym, a zarazem pierwsza uczelnia medyczna w historii województwa opolskiego. Została utworzona 1 maja 2003 roku za sprawą rozporządzenia Rady Ministrów 8 kwietnia tego samego roku. PMWSZ kształci studentów na czterech kierunkach związanych z medycyną, naukami o zdrowiu oraz o kulturze fizycznej na studiach pierwszego i drugiego stopnia, zarówno w wymiarze dziennym jak i zaocznym.  Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa współpracuje z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu oraz z Uniwersytetem Opolskim, z którym już 15 lipca zostanie połączona. 

O procesie przyłączenia opowiedział nam w skrócie rzecznik prasowy UO, Maciej Kochański. 

 

Jak wynika z wypowiedzi Macieja Kochańskiego fuzja PMWSZ z naszym uniwersytetem była długa i nie zawsze usłana różami, a jak wszyscy doskonale wiedzą, każde działanie może przynieść zarówno szanse i zagrożenia. Jakie korzyści przyniesie to połączenie?

 

Czy może spowodować to jakieś zaburzenia funkcjonowania UO?

Przyszłość obu uczelni wygląda obiecująco, a my już po wakacjach rozpoczniemy nowy rok akademicki w zupełnie nowej konfiguracji. 

Paulina Boron                                                                                                                                                                                             Foto.: uni.opole.pl