Od teraz wszyscy miłośnicy przyrody mają okazję by rozwijać swoją pasję na nowym kierunku oferowanym przez Wydział Przyrodniczo – Techniczny.

”W obrębie tych wszystkich kierunków związanych z leśnictwem, nie było jeszcze w naszym kraju takiego kierunku, który by syntetyzował wiedzę biologiczną i praktyczną wiedzę leśną”  – mówi dr hab. Sławomir Sokół, Przewodniczący Rady Programowej ds Gospodarki Leśnej, który zachęca studentów do pójścia drogą, jaką jest leśnictwo.

Gospodarka Leśna składa się przede wszystkim z przedmiotów związanych z biologią i ekologią lasu – zoologia, botanika, fitosocjologia, fitopatologia, a także przedmiotów ogólnych z zakresu gospodarki lasu – hodowla lasu, użytkowanie czy też surowce drzewne. Więcej informacji udzielił nam wyżej wymieniony dr hab. Sławomir Sokół:

 

Jeżeli jesteście zainteresowani Gospodarką Leśną odsyłamy na stronę www.biologia.wpt.uni.opole.pl lub na Facebooka: facebook.com/katedrabiosystematykiuo

 

 

Kamila Chrzanowska

fot. facebook.com/katedrabiosystematykiuo