Zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie optyki okularowej i analizy danych wciąż rośnie, w związku z czym trzeba nadążać za potrzebami rynku pracy. Świadome takiej sytuacji są władze naszej uczelni, które dostosowują kierunki w taki sposób, aby absolwenci uniwersytetu byli przygotowani do dynamicznie zmieniających się realiów rynku i poradzili sobie w pracy zawodowej. 

Władze Uniwersytetu Opolskiego ogłosiły, że na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki, a dokładniej w Instytucie Fizyki powstaną nowe kierunki, mające spełniać oczekiwania dzisiejszego rynku pracy. Pierwszym z nich jest Analiza danych i metody pomiarowe. Dr Agnieszka Bartecka, koordynator i jedna z osób zaangażowanych w tworzenie tego kierunku, mówi o tym, iż szacuje się, że w sektorze analizy danych i metod pomiarowych powstanie do 2026 roku ponad 11,5 mln nowych miejsc pracy na całym świecie. Da to wielkie szanse młodym, ambitnym studentom. Powinni oni przede wszystkim być, jak dodaje pani Agnieszka, ciekawi świata i mechanizmów nim rządzących, wnikliwi, wychodzący poza schematy, kreatywni i wszechstronni, a jednocześnie powinni posiadać zdolność analitycznego myślenia, wykazywać zdolności w dziedzinie przedmiotów ścisłych i zdolności manualne. Warto też dodać, że oprócz analizy danych, studenci kształcą się także pod kątem stosowania nowoczesnych narzędzi informatycznych i wielu języków programowania, takich jak Python, R czy C++.

Drugim z kierunków jest Optyka okularowa z elementami optometrii. Nowoczesny kierunek będący odpowiedzią na zapotrzebowanie społeczeństwa, które musi wspierać swój narząd wzroku. Dr hab. Dariusz Man prof. UO, kierownik Zakładu Fizyki Medycznej oraz jeden z członków zespołu, który stworzył ten kierunek, twierdzi, że nowe technologie nie są zbyt przychylne dla naszych oczu, a mimo to nie rozstajemy się ze smartfonem, tabletem czy laptopem. W konsekwencji społeczeństwa wysoko uprzemysłowione, np. ludność Unii Europejskiej, w szczególności młodzi ludzie, w coraz większym stopniu muszą wspierać się okularami i szkłami kontaktowymi. Ten problem z pewnością będzie narastał. 

Kierunek ten jest trudny, choć ciekawy. Wymaga otwartego umysłu i samodyscypliny. Jednak co istotne, zaliczenie takiego multidyscyplinarnego kierunku wiąże się z szerokim horyzontem pracy w wielu dziedzinach. Absolwent musi posiadać solidne podstawy z fizyki i obszarów wiedzy z biologii i medycyny, które są niezbędne do rozumienia działania zmysłu wzroku. To bez wątpienia w przyszłości ułatwi absolwentowi cały proces samokształcenia, potwierdza Dariusz Man.

Kształcenie się jest bardzo istotne dla naszej przyszłości, jednak jeszcze ważniejsze jest zgłębianie dziedzin, na które jest zapotrzebowanie na rynku pracy. Poza pracą w wymarzonym zawodzie pozostaje również satysfakcja z pełnionej funkcji, a takie możliwości daje Uniwersytet Opolski, tworząc nowoczesne kierunki, spełniające oczekiwania przyszłych pracodawców.

Po więcej informacji na temat ww. kierunków zapraszamy na stronę Instytutu Fizyki.

Paweł Sładek                                                                                                                                                                                           Fot.: marketplanet.pl