Demokracja kulturalna w działaniu czyli kultura dla każdego. To jest temat debaty na której będą poruszane tematy odbiorców kultury i ich potrzeb a także co na nich wpływa.

Dobra kultury w demokratycznych społeczeństwach powinny być powszechne i ogólnodostępne, co najprościej mówiąc znaczy, że każdy ma prawo pójść do teatru czy do muzeum – to już jest stopień elitarnego uczestnictwa w kulturze. Stąd rodzi się pytanie: czy kulturą są jedynie działania artystów obierających ziemniaki podczas wernisażu w galerii sztuki współczesnej, kompletnie niezrozumiałe przez społeczeństwo, czy także muzyka disco polo, festyn, jarmark, kabaret uwielbiane przez zwykłych ludzi?

 

To właśnie na to pytanie będą się starali odpowiedzieć uczestnicy debaty. Dyskusja będzie dotyczyła rozważań na temat warunków upowszechnienia kultury oraz tego, jaka ona właściwie powinna być.

Więcej o przebiegu tego wydarzenia powiedziała nam mgr Barbara Białowąs:

 

 

Termin „demokracji kulturalnej” oznacza upowszechnienie się kultury wśród szerokich kręgów społeczeństwa, różnych grup i klas. Ogólnodostępność kultury sprawia, że wykracza ona poza zakres instytucji kultury: galerii, kin czy też domów kultury. To kultura dostępna na ulicach, placach miast, w klubach. Opisuje jednocześnie działania, które wykraczają poza kanon kultury wysmakowanej, dostępnej potencjalnie dla wszystkich, ale realnie tylko dla wyrobionych odbiorców. To wreszcie kultura, której nie tylko się przyglądamy, ale w której realnie uczestniczymy.
Dyskusja ma na celu skłonienie do refleksji nad warunkami upowszechnienia kultury oraz nad tym, jaka ona w ogóle powinna być. Jak sprawić, żeby kultura była bliżej ludzi, a jednocześnie stała na wartościowym poziomie artystycznym? Czy osoby o przekonaniach postępowych powinny dążyć do upowszechniania elitarnych dzieł? Czy edukacja nie staje się wówczas formą przemocy symbolicznej? Co decyduje o demokratycznym i progresywnym charakterze dzieł artystycznych: treść, forma czy warunki materialne ich tworzenia? Bez względu na odpowiedzi na te pytania zakładamy, że samo ich stawianie jest niezwykle ważne nie tylko dla rozwoju kultury, ale i demokracji.

Kto może wziąć udział w wydarzeniu?

 

 

W dyskusji udział wezmą:
– Łukasz Kropiowski – kurator z Galerii Sztuki Współczesnej w Opolu
– Grażyna Misiorowska – aktorka, przewodnicząca Związku Zawodowego Aktorów Polskich przy Teatrze im. Jana Kochanowskiego w Opolu
– Agnieszka Lachcik – pianistka, wiceprzewodnicząca Federacji Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki
– Rafał Mościcki – lokalny animator kulturalny z Opola; twórca Festiwalu Filmowego Opolskie Lamy

Prowadzenie:
– Barbara Białowąs – Stowarzyszenie Kobiet Filmowców
– prof. UO dr hab. Kamil Minkner – Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego, Centrum im. Ignacego Daszyńskiego

Debata odbędzie się 23 października 2019r. w Collegium Civitas w sali nr 20 o godzinie 10:00.

Paulina Boron
fot.: Facebook – Kultura dla każdego, czyli demokracja kulturalna w działaniu