W tym roku akademickim ruszyła pierwsza edycja projektu „Kazusomaniak” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Projekt składał się z trzech części: warsztatów, dwuetapowego konkursu oraz konferencji, która wczoraj (29.05.) zwieńczyła cały projekt.

Konferencję pt.: „Ochrona konsumenta – teoria a praktyka” swoim wystąpieniem otworzył Marek Trejda, Miejski Rzecznik Konsumentów w Opolu. Referaty wygłosili także pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz studenci. Największą reprezentacją cieszył się Uniwersytet Opolski, ale nie zabrakło gości z Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Uniwersytetu Śląskiego.

Oprócz tego, na samym początku konferencji odbyła się gala wręczenia nagród dla finalistów konkursu „Kazusomaniak”. O szczegółach mówi mgr Katarzyna Dziewulska, która wraz z mgr Anną Lyszczyną zainicjowały projekt.

 

Problem ochrony konsumenta dotyka każdego z nas, dlatego jak najbardziej zasadne wydawało się zorganizowanie konferencji na ten właśnie temat. – Każdy, kto chociaż raz był konsumentem, na pewno natknął się na nieuczciwość przedsiębiorcy – zapewnia mgr Katarzyna Dziewulska z Zakładu Prawa i Postępowania Cywilnego WPiA UO.

 

Kolejnym aspektem jest prawo powołania się na rękojmię za wady fizyczne lub prawne rzeczy. Nie każdy o tym wie, ale oprócz gwarancji produktu, możemy również wykorzystać instytucję rękojmi, która istnieje niezależnie od gwarancji. Jak się okazuje, duże przedsiębiorstwa respektują rękojmię, czego nie można niestety powiedzieć o tych mniejszych przedsiębiorstwach. Istotnym problemem jest również ochrona praw konsumenta w postaci seniorów, którzy bardzo często ulegają pokrzywdzeniu przez przedsiębiorców.

Katarzyna Dziewulska

Trwają już prace nad rozpoczęciem nowej edycji konkursu, która ruszy po wakacjach. Na pewno forma pozostanie taka sama, zmieni się natomiast tematyka. Projekt, tak samo jak w tym roku, będzie skierowany do studentów trzeciego i czwartego roku prawa.

Konferencja pt.: „Ochrona konsumenta – teoria a praktyka” odbyła się we wtorek 29 maja 2018 roku w Studenckim Centrum Kultury.

Paulina Kurtyka
fot.: Kazusomaniak/Facebook