Jak co roku, uczelnia UO, przygotowała szeroką i ciekawą ofertę kształcenia – śledź na bieżąco, w zakładce Kandydat na stronie internetowej Uniwersytetu Opolskiego.

W tegorocznej ofercie znalazło się ponad 70 kierunków – ich specyfikę, opis, sposoby kształcenia, kompetencje absolwenta i warunki rekrutacji można również przejrzeć w zakładce Kandydat na stronie internetowej Uniwersytetu.

Rejestracja na wszystkie rodzaje studiów ruszyła 19 kwietnia 2021 roku.

12 lipca upływa termin rejestracji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i studia jednolite magisterskie. Natomiast 16 lipca upływa termin rejestracji na studia drugiego stopnia.

4 maja upływa termin rejestracji dla absolwentów starej matury, kandydujących na studia lekarskie i farmację (na studia stacjonarne i niestacjonarne egzaminy wstępne od 9 do 15 czerwca, zgodne z terminami egzaminów maturalnych).

Termin rejestracji kandydatów na wszystkie rodzaje studiów niestacjonarnych upływa 23 lipca. Wyjątek stanowi kierunek lekarski. Rejestracja na kierunek lekarski kończy się 4 maja (stara matura) i 21 lipca (nowa matura).

Do 16 lipca zostanie ogłoszona lista osób przyjętych na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie. Informacje o statusie zakwalifikowania każdy kandydat zobaczy na swoim koncie w IRK, a na kierunkach o dużej liczbie kandydatów wyniki będą też ogłoszone w zakładce „Zgłoszenia rekrutacyjne – Wyniki” (łącznie z listami rankingowymi).

Jeśli masz wątpliwości odnośnie rekrutacji na studia, skontaktuj się z Biurem Dydaktyki i Spraw Studenckich: dz_nauczania@uni.opole.pl

Hania Polowczyk

Fot.: Materiały Prasowe UO