W ostatnią środę Uniwersytet Opolski rozpoczął rok akademicki uroczystą inauguracją. W auli wydziału teologicznego zebrali się wszyscy przyjaciele UO, władze sąsiednich szkół wyższych, władze miasta oraz najważniejsi – studenci. 

To już 65 lat istnienia w Opolu szkoły wyższej, a 25 lat działania Uniwersytetu Opolskiego. W tym roku uroczystość miała dodatkowy akcent dzięki Big Bandowi UO, który uświetnił wydarzenie. Nie zabrakło również chóru akademickiego Dramma per Musica, który otworzył inaugurację wykonując hymn państwowy.

Po przywitaniu przybyłych gości, Jego Magnificencja Rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk wygłosił sprawozdanie z działalności Uniwersytetu Opolskiego w roku 2017/18. Miniony rok był przełomowy i wniósł wiele nowości, jak i trudności. W nowo otwartym Collegium Medicum studenci postawili swoje pierwsze kroki, ale rektorat zapewnia, że jedynie na otwarciu kierunku lekarskiego rozwój UO się nie kończy. Dotychczas osiągnęliśmy doskonałą współpracę dzięki przekształceniu się Szpitala Wojewódzkiego w Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu. Do sukcesów należy dołączyć także wiadomość, iż Uniwersytet Opolski jako pierwszy w Polsce wprowadził na zajęciach aplikację wirtualnego serca, która pozwala studentom na operowanie fotorealistycznym modelem serca w systemie VR.

 

 

 

Spośród zaproszonych gości wysłuchaliśmy przemówień Wicewojewody Wioletty Porowskiej, wiceprezesa WSSE Krzysztofa Dryndy, sekretarza generalnego PK ds. UNESCO Sławomira Ratajskiego, Wicemarszałka Województwa Opolskiego Stanisława Rakoczy, Pierwszego Zastępcy Prezydenta Miasta Opola Macieja Wujec oraz Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Andrzeja Czaji. Wielkim wyróżnieniem, jakie w imieniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina przekazała zebranym Wioletta Porowska, było powołanie pani Prorektor Wiesławy Piątkowskiej-Stepaniak do Zespołu Doradczego ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

 

 

 

Nie zabrakło również wręczenia pierwszych w tym roku akademickim decyzji o przyznanych stypendiach fundowanych przez Karola Cebulę, które otrzymali mgr Marek Świerczyński oraz mgr Michał Stachurski. Laureatom serdecznie gratulujemy.

 

Podczas trwania inauguracji czas umilił nam Big Band UO wykonując dwie wariacje, a także chór Dramma per Musica przy akompaniamencie skrzypiec w utworze Ave Verum Corpus oraz Cześć Polskiej Ziemi. Po części muzycznej rozpoczęto uroczystą immatrykulację, podczas której przedstawiciele grona studenckiego ślubowali przed sztandarem uniwersyteckim zachowywać najwyższe wartości, jakimi cechuje i kieruje się przykładny student. Młodych ludzi serdecznie przywitał Przewodniczący Samorządu Studenckiego Maciej Pischka, który w swojej mowie zaznaczył, że to właśnie studenci są przyszłością świata nauki, a studia poza zdobywaniem wiedzy to także rozwijanie pasji i zawiązywanie nowych znajomości. Po przemowie Przewodniczącego SSUO, Rektor oficjalnie ogłosił otwarcie nowego roku akademickiego, czemu zawtórowało Gaude Mater Polonia w wykonaniu chóru.

 

Cała uroczystość miała być zwieńczona wykładem pt. „Prawo do sądu w demokratycznym państwie prawnym”, który wygłosić miał prof. dr hab. Zbigniew Kwiatkowski. Niestety profesor, z powodu nałożenia się terminów dwóch uroczystości, nie był w stanie przyjechać. Mimo to przygotowany wcześniej wykład został wygłoszony w skróconej formie przez Dziekana Wydziału Prawa i Administracji dr hab. Piotra Steca, prof. UO.

Rektorzy zapewniają, że nowy rok będzie pełen pracy, ale nie tylko na obszarze działania wchodzącej w życie tzw. Ustawy 2.0, a terytorialnych pracach poprawiających wizerunek Uniwersytetu oraz dalszy rozwój kierunku lekarskiego. W rozmowie z nami Prorektor ds. kształcenia i studentów dr hab. Isabella Pisarek, prof. UO:

 

 

O tym jakie działania zaplanowano na nowo otwarty rok akademicki, mówi także Rektor UO prof. dr hab. Marek Masnyk:

 

Dołączamy się do wcześniejszych życzeń Rektora oraz Przewodniczącego SSUO i wszystkim starszym jak i młodszym studentom życzymy owocnego w wiedzę roku akademickiego!

 

 

fot. Angelika Banach, Patrycja Fabisz
Autor: Patrycja Fabisz