Dyskusja wokół projektu nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym.

Projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym pobudził do działania pracowników Uniwersytetu Opolskiego, którzy wraz z Komitetem  Kryzysowym Humanistyki Polskiej postanowili zastanowić się nad przyszłością polskich uczelni. O głównym celu debaty opowie nam Barbara Serej przewodnicząca rady studenckiej wydziału filologicznego:

 

W programie debaty między innymi zarządzanie finansami uczelni, rola i misja uniwersytetów regionalnych czy prawa studenta i doktoranta w świetle nowych regulacji Ustawy 2.0

Debata odbędzie się 10 października w Uniwersytecie Opolskim, Collegium Maius w Sali Senatu od godziny 11.

Program debaty:

Panel I – godz. 11 – 12.30
1. Słowo wprowadzające – Aleksander Temkin, przewodniczący Komitetu Kryzysowego Humanistyki Polskiej.
2. Wokół roli i misji uniwersytetów regionalnych; znaczenie ośrodków akademickich dla regionu – przewodniczący RM Opola Marcin Ociepa; prof. Piotr Stec, dziekan Wydziału Prawa i Administracji UO.
3. Zarządzanie i finansowanie uczelni w projekcie Ustawy 2.0 – prof. Jerzy Żyżyński, Rada Polityki Pieniężnej, prof. Robert Tomanek, rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
4. Dyskusja.

Panel II godz. – 13 – 14.30
1. Prawa studenta i doktoranta w świetle nowych regulacji Ustawy 2.0 – student i doktorant jako klient czy petent?  – mgr Monika Helak, KKHP, mgr Jacek Pakuła, dr Wojciech Opioła, Instytut Politologii UO.
2. Dyskusja.

Dorota Szymańska
fot.: uni.opole.pl